ข้อมูลจำนวนการรับชำระค่าหอพัก รอบที่ 2 ตัดยอด ณ สิ้นวัน


          

คลิกเพื่อดูข้อมูล

ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045-353089, 045-353061 Fax: 045-353089